Czy każdy członek rodziny może odnieść korzyści ze stosowania Terapii Fenotypowej?