Czy u wszystkich pacjentów kliniki VIMED terapia fenotypowa przyniosła pożądane skutki?