Jakie jest stanowisko VIMEDU wobec braku potwierdzenia badań cytotoksycznych w świecie medycznym, w odniesieniu do artykułu z dziedziny alergologii?