Czy alergia pokarmowa jest istotnym problemem społecznym?