Czy i jakie są skutki uboczne stosowania terapii fenotypowej?