Czy istnieje jakaś jednostka certyfikująca, która potwierdziłaby skuteczność stosowanych przez nas testów?