Czy pacjent w procesie stosowania terapii fenotypowej jest pod stałą kontrolą?