Jakie Państwo mają dowody naukowe na skuteczność i bezpieczeństwo terapii fenotypowej?