Czy mechanizmy zapalne leżą u podłoża większości chorób?