Czy terapia fenotypowa oddziałuje na przyczyny przedwczesnego starzenia się organizmu?