Jakie są korzyści z zabiegu stymulacji endodermicznej dla osób przewlekle chorych?